Politica

Pentru a-si atinge obiectivele, societatea a fost organizata astfel incat toate activitatile ce concura la realizarea calitatii produselor/ serviciilor si la realizarea performantei de mediu sa se afle sub control. Acest control actioneaza mai degraba proactiv si nu reactiv.

Obiectivele principale ale calităţiii pe ansamblul organizatiei sunt stabilite de catre managementul de varf, inclusiv cele necesare pentru indeplinirea cerintelor referitoare la produs.
Organizatia  a stabilit obiectivele luand in considerare cerinţele legale si alte cerinte referitoare la mediu, aspectele de mediu semnificative identificate, optiunile sale tehnologice si financiare precum si punctele de vedere ale partilor interesate. 

Organizatia a stabilit si mentine modalitatea de identificare a aspectelor de mediu asociate produselor, proceselor, serviciilor sau activitatilor precum si de determinare a aspectelor de mediu semnificative in functionare normala, anormala si in situatii de urgenta.

Managementul de la nivel inalt se axeaza, in principal, pe:
- orientarea catre client, care conduce la identificarea si satisfacerea cerintelor clientilor si la preocuparea de a le depasi;
- leadership, prin asigurarea unui mediu intern în care personalul se implica pentru atingerea obiectivelor;
- implicarea personalului, care constituie esenta organizatiei;
- relatiile reciproc avantajoase cu furnizorii, bazate pe întelegerea interdependentei partenerilor în vederea atingerii unui succes durabil;
- gestionarea eficienta a riscurilor pentru organizatie;
- punerea la dispozitie a structurii si resurselor  necesare pentru realizarea satisfactiei partilor interesate;
-  luarea in considerare a impactului asupra mediului generat de activitatile desfasurate in cadrul organizatiei.