Legislatie

Pentru ca dorim sa sprijinim toate persoanele interesate in cunoasterea legislatiei de mediu, va punem la dispoizitie urmatoarele acte normative:

LEGISLATIE CADRU
Ghid de finantare a programului de gestionare a deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase si inchidere a depozitelor de deseuri (2010).

Ordonanta de urgenta nr.16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile .
Lege nr. 137 din 29 decembrie 1995 legea protectiei mediului (republicata in M. Of. nr. 70 din 17 februarie 2000).

Ordonanta de Urgenta nr. 78/ 2000 privind regimul deseurilor (M.Of.nr. 283 din 22 iunie 2000) aprobata cu modificari prin  Legea nr. 426/2001 (M.Of. nr. 411 din 25 iulie 2001) modificata si completata prin  Ordonanta de Urgenta nr. 61/2006, aprobata prin  Legea nr. 27/2007 (M. Of. 38/18 .01. 2007).

Hotararea Guvernului nr. 1470/2004 privind aprobarea Strategiei Nationale de Gestionare a Deseurilor si a Planului National de Gestionare a Deseurilor (M.Of.nr. 954 din 18 octombrie 2004), modificata si completata prin  H.G. nr. 358/2007 (M.Of. 271/ 24. 04. 2007).

Hotararea Guvernului nr. 155/1999 privind introducerea evidentei gestiunii deseurilor si a Catalogului European al Deseurilor.

Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase (M.Of. nr. 659/5.09.2002), care a abrogat HG 155/1999
H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor (M.Of. nr. 394 din 10 mai 2005).

Ordinul Ministrului nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor ( M.Of. nr. 86 din 26 ianuarie 2005) modificat de  Ordinul nr. 1230/2005 privind modificarea anexei la OM nr. 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor (M.Of. nr. 1101 din 7 decembrie 2005).

Ordinul Ministrului nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri (M.Of. nr. 194 din 8 martie 2005).